SAT-lesepraksisspørsmål - (2023)

SAT Reading Practice Questions - (1)

Når studenter skårer høyt på SAT, hører de ofte uttalelser som "wow, du må være et geni!" eller "Jeg skulle ønske jeg var så smart!"

Men akkurat som å oppnå mange andre mål i livet, krever det mer enn bare intelligens å gjøre det bra på SAT. Det krever også mye øvelse. Faktisk, med nok trening og støtte, kan enhver student tjene en god SAT-poengsum.

For å nå målet SAT-poengsum, bør du bruke tid på å takle de tøffeste øvelsesspørsmålene du kan finne.

Gode ​​øvelsesspørsmål vil hjelpe deg å vite hva du kan forvente når du tar testen, og de vil gi deg muligheten til å lære av dine feil før testdagen. Disse to faktorene er avgjørende for å gjøre det bra på SAT.

Vurder en musiker som forbereder seg til en kommende forestilling. Hvis hun bruker all sin tid på å øve på stykker som ikke bruker noen av de samme ferdighetene hun trenger å bruke for opptredenen sin, vil hun sannsynligvis ikke gjøre det så bra som hun håper. På samme måte, hvis hun øver på alle de riktige stykkene, men hun ikke lærer av feilene hun gjør under øvelsen, vil hun sannsynligvis gjøre noen av de samme feilene under opptredenen.

(Video) SAT Practice Test 1-Reading Section Answer Explanations w/ Tips and Tricks For The Reading Section!!

På samme måte, når du øver for SAT, vil du være sikker på at du bruker spørsmål som er relevante og utfordrende. Jeg anbefaler å brukeoffisielle College Board praksis spørsmålfordi de kommer til å være nærmest det du vil se på SAT. Du bør også prioritere å gå gjennom feilene dine slik at du kan lære av dem og forbedre deg. Å gå gjennom øvelsesspørsmål for hver seksjon vil bidra til å gi deg et godt utgangspunkt for SAT-forberedelsene dine.

Dette er spesielt viktig når det gjelder å forberede seg til SAT Reading-delen. Med fem passasjer å lese, 52 spørsmål å svare på, og bare én time å fullføre denne delen, er SAT Reading utfordrende for mange testpersoner ... men det er ingenting som litt (eller mye) øvelse ikke kan håndtere.

Her er en lesetekst med høy vanskelighetsgrad og tre SAT-leseøvelsesspørsmål som følger med denne passasjen fraHøyskolestyretsom vil hjelpe deg med å forberede deg til denne delen av SAT:

Denne passasjen er tilpasset fra Edith Wharton, Ethan Frome, opprinnelig utgitt i 1911. Mattie Silver er Ethans husholdningsansatt.

Mattie Silver hadde bodd under Ethans tak i et år, og fra tidlig morgen til de møttes til kveldsmat hadde han hyppige sjanser til å se henne; men ingen øyeblikk i hennes selskap var sammenlignbare med de da de, med armen i hans, og hennes lette skritt flyvende for å holde tiden med hans lange skritt, gikk tilbake gjennom natten til gården. Han hadde tatt til jenta fra den første dagen, da han hadde kjørt over til Flats for å møte henne, og hun hadde smilt og vinket til ham fra toget og ropt: «Du må være Ethan!» mens hun hoppet ned med buntene sine, mens han reflekterte og så over den lette personen hennes: «Hun ser ikke så mye på husarbeid, men hun er uansett ikke grusom.» Men det var ikke bare det at det å komme til huset hans av et litt håpefullt ungt liv var som å tenne en ild på en kald ildsted. Jenta var mer enn den lyse brukbare skapningen han hadde trodd henne. Hun hadde et øye å se og et øre å høre: han kunne vise henne ting og fortelle henne ting, og smake lykken ved å føle at alt han formidlet etterlot lange etterklang og ekko han kunne vekke etter eget ønske.

Det var under nattevandringene deres tilbake til gården at han mest intenst kjente søtheten av denne nattverden. Han hadde alltid vært mer følsom enn menneskene rundt ham for den naturlige skjønnhetens appell. Hans uferdige studier hadde gitt form til denne sensibiliteten, og selv i hans mest ulykkelige øyeblikk snakket felt og himmel til ham med en dyp og kraftig overtalelse. Men hittil hadde følelsen forblitt i ham som en stille smerte, som med sorg tilslørte skjønnheten som fremkalte den. Han visste ikke engang om noen andre i verden følte det som han gjorde, eller om han var det eneste offeret for dette sørgelige privilegiet. Så fikk han vite at en annen ånd hadde skjelvet med samme snev av undring: at ved hans side, som bodde under taket hans og spiste brødet hans, var en skapning som han kunne si til: «Det er Orion der nede; den store karen til høyre er Aldebaran, og flokken med små – som bier som svermer – de er Pleiadene …” eller som han kunne holde fengslet foran en granitthylle som stakk opp gjennom bregnen mens han rullet ut det enorme panoramaet av istiden, og de lange dunkle strekningene av etterfølgende tid. Det faktum at beundring for lærdommen hans blandet seg med Matties undring over det han lærte, var ikke den minste del av gleden hans. Og det var andre opplevelser, mindre definerbare, men mer utsøkte, som trakk dem sammen med et sjokk av stille glede: den kalde røde solnedgangen bak vinterbakkene, skyflokkenes flukt over skråninger av gylne stubber, eller de intenst blå skyggene av hemlocks på solbelyst snø. Da hun sa til ham en gang: "Det ser akkurat ut som om det var malt!" Det virket for Ethan som om definisjonskunsten ikke kunne gå lenger, og at det endelig var funnet ord for å si hans hemmelige sjel ….

(Video) SAT Practice Test 5 Reading Walkthrough! 1590 Scorer! Improve on SAT Reading Quickly!

Da han sto i mørket utenfor kirken, kom disse minnene tilbake med gripende forsvunne ting. Da han så Mattie virvle nedover gulvet fra hånd til hånd, lurte han på hvordan han noen gang kunne ha trodd at den kjedelige praten hans interesserte henne. For ham, som aldri var homofil, men i hennes nærvær, virket hennes munterhet et klart bevis på likegyldighet. Ansiktet hun løftet til danserne sine var det samme som, når hun så ham, alltid så ut som et vindu som har fanget solnedgangen. Han la til og med merke til to eller tre bevegelser som han i sin utmattelse hadde trodd hun holdt for ham: en måte å kaste hodet bakover når hun ble underholdt, som for å smake på latteren hennes før hun slapp den ut, og et triks for å synke lokkene hennes sakte når noe sjarmerte eller rørte henne.

Spørsmål 1

I løpet av passasjen flyttes hovedfokuset i fortellingen fra

 1. reservasjoner en karakter har overfor en person han nettopp har møtt til en økende forståelse som karakteren har av personens verdi.
 2. ambivalens en karakter føler om sin følsomme natur for karakterens erkjennelse av fordelene ved å ha dype følelser.
 3. intensiteten av følelsen av en karakter har for en annen person til karakterens bekymring for at den intensiteten ikke blir gjengjeldt.
 4. verdi en karakter legger til underverkene i den naturlige verden til en avvisning av den slags skjønnhet til fordel for menneskelig kunstnerskap.

Bruk litt tid på å prøve å svare på dette spørsmålet på egen hånd før du leser videre. Nei seriøst! Stopp, se gjennom passasjen og velg et svar.

Valgte du alternativ C? I så fall hadde du rett! Her er forklaringen fra College Board:

Det første avsnittet sporer begynnelsen av Ethans følelser for Mattie: Ethan "hadde tatt til jenta fra første dag" og så henne som "som tenning av en ild på en kald ildsted." Det andre avsnittet fokuserer på "nattturene deres tilbake til gården" og Ethans oppstemthet over å oppfatte at "en annen ånd . . . skalv med samme snev av undring» som preget hans egen. Med andre ord, hovedfokuset i de to første avsnittene er intensiteten av å føle en karakter, Ethan, har for en annen, Mattie. Det siste avsnittet flytter fokus i passasjen til Ethans endring i oppfatning; han ser Mattie i en sosial setting som samhandler med andre menn, lurer på «hvordan han noen gang kunne ha trodd at den kjedelige praten hans interesserte henne», tolker hennes tilsynelatende lykke som «klart bevis på likegyldighet» overfor ham, og ser svik i de «to eller tre bevegelser som han i sin utmattelse hadde trodd hun holdt for ham.»

Spørsmål #2

I sammenheng med passasjen er forfatterens bruk av uttrykket "hennes lette skritt flyr for å holde tiden med hans lange skritt" først og fremst ment å formidle ideen om at

(Video) Khan Academy Live: SAT Reading Class

 1. Ethan og Mattie deler en sterk entusiasme.
 2. Mattie streber etter å matche hastigheten Ethan jobber med.
 3. Mattie og Ethan konkurrerer lekende med hverandre.
 4. Ethan går i et tempo som frustrerer Mattie.

Det riktige svaret på dette spørsmålet er alternativ A. Her er forklaringen til College Board:

Valg A er det beste svaret. Forfatteren bruker uttrykket hovedsakelig for å introdusere et emne som ble diskutert grundig i andre avsnitt - nemlig den økende forbindelsen Ethan ser seg selv danne med Mattie i løpet av mange kveldsturer der de deler lignende følelser for naturens underverker. I sammenheng med passasjen fremkaller frasen et bilde av to mennesker som går ivrig og i harmoni.

Spørsmål #3

Beskrivelsen i første avsnitt indikerer at det Ethan verdsetter mest med Mattie er henne

 1. egnethet for gårdsarbeid.
 2. livlig ungdom.
 3. mottakelig natur.
 4. frihet fra bekymring.

Det riktige svaret på dette praksisspørsmålet er alternativ C. Her er forklaringen fra College Board:

Valg C er det beste svaret. Linje 4–8 nevner mange av Matties egenskaper: hun er vennlig ("smilte og vinket"), ivrig ("hoppet ned med buntene sine"), omgjengelig ("she ain't a fretter") og energisk ("som tenning av bål på en kald ildsted"). Egenskapen som appellerer mest til Ethan, som antydet av at den ble nevnt sist i avsnittet, er hennes åpenhet for verden rundt henne: «Hun hadde et øye å se og et øre å høre: han kunne vise henne ting og fortelle tingene hennes, og smak lykken ved å føle at alt han formidlet etterlot lange etterklang og ekko han kunne våkne etter eget ønske.»

Hvorfor disse praksisspørsmålene er effektive

Du lurer kanskje på hva som gjør disse gode praksis-spørsmålene?

Disse øvingsspørsmålene er gode fordi de bruker en passasje og spørsmål som ligner i vanskelighetsgrad på det du vil møte på SAT, og de gir detaljerte forklaringer med bevis fra teksten slik at du kan se gjennom svarene dine.

Effektive øvelsesspørsmål for SAT Reading-delen bør dekke ett av følgende:

 • Store bildespørsmål:Disse spørsmålene er som spørsmål #1 ovenfor, og de dekker forfatterens formål, retoriske strategier og synspunkt.
 • Små bildespørsmål:Disse spørsmålene krever at du fokuserer på små detaljer eller spesifikke deler av teksten som spørsmål #3 ovenfor.
 • Konklusjoner:Disse spørsmålene vil kreve at du gjør vurderinger om teksten ved hjelp av logikk og resonnement.
 • Funksjonsspørsmål:Disse spørsmålene, som spørsmål #2 ovenfor, vil be deg om å bestemme formålet med en spesifikk linje eller avsnitt eller hvordan det bidrar til å formidle forfatterens budskap.
 • Spørsmål om forfatterdiksjon og teknikk:Disse spørsmålene krever at du tenker på forfatterens spesifikke ord- og organisasjonsvalg gjennom avsnittet.
 • Spørsmål om tekstbevis:Disse spørsmålene ber deg finne linjer som best støtter et spesifikt krav i passasjen.
 • Dataspørsmål:Disse spørsmålene krever at du bruker en figur for å forstå informasjonen som presenteres i passasjen.
 • Analogispørsmål:Disse spørsmålene vil kreve at du relaterer informasjon fra passasjen til en hypotetisk situasjon.
 • Spørsmål om ordforråd:Disse spørsmålene vil be deg om å bruke kontekstledetråder for å finne den beste definisjonen for et spesifikt ord brukt i passasjen.

Når du forbereder deg til å ta SAT-lesingsdelen, bruk tid på å svare på øvingsspørsmål som vil hjelpe deg å svare effektivt på hver av disse spørsmålstypene på testdagen.

Hvis du trenger hjelp til å gjennomgå øvelsesspørsmålene dine og lære andre strategier som kan hjelpe deg med å gjøre det bra på SAT Reading-delen, kan du registrere deg for en SAT-forberedelseskurs gjennom Prep Expert. Klassene våre undervises av erfarne, ekspertinstruktører som vil hjelpe deg å vurdere effektivt og lære deg tips og triks for SAT som du ikke kan lære noe annet sted.

Registrerei en SAT-forberedelsestime i dag.

FAQs

What is the best answer to guess on the SAT? ›

Guess any letter for any question. It doesn't matter if you guess A,B,A,B or A,A,A,A or any variation. Your expected number of correct answers are equal—actually, you'll actually do sliiightly better by guessing randomly on every question.

What is the most common answer choice on SAT math? ›

Just make sure you stick with it for each and every guess. C isn't any better or worse than any other letter, or any more likely to be the correct answer, but if you decide to stick with it for every blind guess you make, you'll have a better chance of success than if you try your best to be "random."

What to do if you don't know an answer on the SAT? ›

Guess the Answer

If you still can't find the answer, bubble in a guess. Never, ever leave a question blank—you won't be penalized for wrong answers, you just won't gain additional points. It's multiple-choice, so you've got a decent chance at guessing the right answer anyway.

Should I guess B or C on the SAT? ›

Feel free to pick (C) if you'd like, but know that any LOTD you choose is likely to get you some points in the long run if you use it consistently. If you guess on 20 questions over the course of the test, about 5 of those should match your LOTD. Yay, free points!

Is C or B the most common answer? ›

Most people (and tutors) tell students that, if they have no idea on a question, to just guess answer choice “C” — the middle answer on most multiple choice tests.

How do you outsmart the SAT? ›

And in order to outfox the SAT, you need to keep in mind the five tips below:
 1. Remember that only one answer is completely correct. ...
 2. Cross Out Prepositions. ...
 3. Mark Transitions and Transitional Phrases. ...
 4. Avoid Extremes. ...
 5. Practice Panic Management Strategies.

Is it better to guess on SAT or leave blank? ›

The previous version of the SAT had what's known as a “guessing penalty,” meaning points were deducted for any incorrect answer. However, on the tests you'll take today you do not lose any points for wrong answers, so you should bubble in a response to every question.

How many questions can you miss on the SAT to get a perfect score? ›

Typically, if you get 0-1 wrong answers on the Math section you score a perfect 800. If you miss 1-3 questions, you lose 10 points and score a 790. If you miss 10 questions, you can expect a Math section score in the 680-710 range.

Is C usually the correct answer? ›

Myth 2: C is the best guess letter and is right more often than any other letter. C or H are right (and wrong) as often as any other answer choice. The only guess letter you don't want to use when you are completely guessing is E or K because they only show up on the math test.

Why is C the most common answer? ›

The idea that C is the best answer to choose when guess-answering a question on a multiple choice test rests on the premise that ACT answer choices are not truly randomized. In other words, the implication is that answer choice C is correct more often than any other answer choice.

What letter is most correct on SAT? ›

Sometimes it seems like “C”—or its equivalent, “H”—is the most common answer choice, but this is merely a myth. In fact, the answer choice orders on the ACT and SAT are generated by a computer and are entirely random.

What is the most common answer on a multiple choice test? ›

On tests with four choices (say, A, B, C, and D), B was slightly more likely to be correct (28%). Remember, the expected likelihood of each option being correct is 25%. And on tests with five choices (say, A, B, C, D, and E), E was the most commonly correct answer (23%). C was the least (17%).

Can you miss questions on the SAT and still get a perfect score? ›

The conversion chart and number of missed questions differs depending on your test date, but based on practice test data, you'll need a nearly perfect test. On average, you can miss one question on the entire SAT and still earn a perfect score.

What happens if you don't answer all SAT questions? ›

Can I Leave Questions Blank on the ACT/SAT? On both tests, there is no penalty for guessing. Since points are not deducted for incorrect answers, students are encouraged to attempt every question.

Which SAT is usually the hardest? ›

In online forums, students also tend to identify Test #3 as the hardest of the official practice tests, so there truly seems to be a clear consensus. It's important to remember though that a hard practice test can actually be a great resource!

What is the hardest section of the SAT? ›

Is the SAT Reading or Math section harder? It generally depends on a person and their subject skills, but most people find the SAT Math — No Calculator section more challenging.

Does GPA or SAT matter more? ›

There are several reasons that the SAT is considered a more valuable admissions tool than your GPA. The most obvious is that the SAT is a standardized test. While your GPA compares you to the rest of your school, your SAT score compares you to the rest of the country.

Why is C easy to use? ›

Benefits of C Language Over Other Programming Languages

C is a universal language that can be used for various applications. C is a very efficient language that can write code that is both fast and reliable. C is a portable language, meaning that code written in C can be easily compiled and run on various platforms.

How to pass a multiple choice test without knowing anything? ›

Here are a few of Poundstone's tactics for outsmarting any multiple-choice test:
 1. Ignore conventional wisdom. ...
 2. Look at the surrounding answers. ...
 3. Choose the longest answer. ...
 4. Eliminate the outliers.
Jun 26, 2015

How do you outsmart a multiple choice test? ›

How to ace multiple choice tests
 1. Read very carefully. Take the time to carefully read each question and answer choice. ...
 2. Come up with your own answer. ...
 3. Look for common types of wrong answers. ...
 4. Eliminate answers in two rounds. ...
 5. Do not obsess over your choices. ...
 6. Manage your time. ...
 7. Answer every question.
Nov 15, 2022

How can I pass the SAT easily? ›

Below, we break down nine ways to prepare for the SAT, with advice from test-prep experts.
 1. Create an SAT Study Schedule. ...
 2. Use Quality Prep Materials. ...
 3. Increase Your Reading Speed. ...
 4. Target the Mistakes You Can Control. ...
 5. Come to Test Day Prepared. ...
 6. Answer the Questions You Know First. ...
 7. Eliminate Incorrect Answers.

Do people get caught cheating on the SAT? ›

Even if you did actually cheat, the College Board and ACT won't tell colleges you're a cheater or ban you from retesting. If you're caught at the testing center, your test will be confiscated, and your score will be canceled if you finished your test. You'll be forced to take a paid retest.

What is the fastest way to improve your SAT score? ›

The best way to improve your score is to use Official SAT Practice, offered through a partnership between College Board and Khan Academy. Official SAT Practice makes your practice time more efficient by giving you personalized, targeted practice based on your SAT score report.

Does taking the SAT too many times look bad? ›

It does not hurt to take the SAT multiple times. Colleges cannot see how many times you have taken the SAT. However, writing the SAT is a stressful and time-consuming endeavor, so it's important to know how many times are right for you.

Should you study the night before the SAT? ›

Whatever prep you do the night before the SAT will have very little effect on your score. You're better off taking it easy. If you insist on studying the day before, limit it to 30 minutes.

Is the SAT harder now? ›

To sum it all up: the digital SAT is not designed to be easier than the pencil-and-paper SAT. However, some of the changes to the digital SAT may make accessing the exam, taking the exam, and receiving scores easier for students. But adjusting to the new digital SAT might mean you have to work harder, too.

How many questions can you get wrong to get a 1500 on the SAT? ›

So, start answering the questions which you find easy. To get 1500 SAT, you need to get at least 48 right out of 52 in the Reading section. 41 right out of 44 in the Language section and 55 right out of 58 in the Maths section.

What is the top 1% on the SAT? ›

The top 1% of all test-takers comprises those scoring in the range of 1550-1600 on the SAT scoring scale.

How many questions can I miss on the SAT to get a 1100? ›

For Evidence-Based Reading and Writing, you can skip/answer incorrectly on average 9 questions on the writing portion and 12 questions on the reading portion. For Math, you can skip/answer incorrectly on average 17 questions between the calculator and no-calculator sections.

What is the best letter to guess on the ACT? ›

For those guessing on only a few of the last ten questions, A/F would be the better option. The Safe Bet: Answer choice E/K is the safest choice because it, so far, has always had one correct answer. In fact, E/K has met or exceeded the expected average 82% of the time, making it the most consistent answer choice.

How long does the SAT take? ›

How Long Does the SAT Take? The SAT clocks in at 3 hours (3 hours and 15 minutes with breaks). And if you choose to sign up for the optional essay , the SAT takes 3 hours and 50 minutes to complete (or 4 hours, 5 minutes with breaks).

What is the first thing you should always do when answering multiple choice questions? ›

After reading a question, answer it in your mind before reviewing the answer options. This will help prevent you from talking yourself out of the correct answer.

What is the best letter to pick on the multiple choice test? ›

It's best to pick one letter and guess with the same letter throughout the test. It statistically improves the chances of guessing more right. Remember, “When in doubt, pick C!” It doesn't have to be C. It just has to be the same letter every time.

Why C is faster than C? ›

The OS is written in C, the virtual machines are written in C, the compilers are written in C, the interpreters are written in C. Some things are still written in Assembly language, which tends to be even faster. More and more things are being written in something else, which is itself written in C.

Why is C so complicated? ›

It is hard to learn because: It is an unconventional language, its data structures are unlike other programming languages. It requires an unreasonably competent compiler. It forces the programmer to think hard about their logic upfront.

Which SAT is the easiest? ›

Myth: The March SAT is the easiest SAT test date. Fact: There's no such thing as “the easiest SAT test date.” While it's true that some versions of the SAT are easier than others, it's false that some test dates are predictably easier than others.

What is 80% correct on SAT? ›

If you answer just approximately three more questions correctly, you'd jump to a 630 which is the SAT's 80th percentile. (Note: the College Board's SAT percentile number tables can be found here.

Which SAT section is easiest to improve? ›

If you're trying to boost your SAT Reading/Writing and Language score, the Writing and Language section is the easiest to tackle. With a few SAT Writing and Language strategies, you'll be on your way to a much higher score.

Is multiple choice harder than short answer? ›

"Multiple-choice items can be easier than open-ended questions asking the same thing. This is because it is harder to recall an answer than to recognize it." The level of difficulty of multiple-choice questions may vary greatly, of course.

Why do I get multiple choice questions wrong? ›

Misreading the Question

The single most frequent error students make in a multiple choice examination is to misread, and therefore misinterpret the questions. Many students read the possible answers to the question before they have checked to insure that they understand he question.

What kind of question is most likely in a multiple choice test? ›

The “True” or “False” questions are some of the most commonly used multiple-choice questions. It includes the stem (question or statement) and two answer options – True and False.

What did Elon Musk score on SAT? ›

Elon Musk reacts to GPT-4 scoring 93% on SAT exams.

What SAT score should I not retake? ›

Never Retake a 1530+

The SAT User Percentiles are what matter since they're based on the actual scores of students. The Nationally Representative Sample is pretty meaningless. A student's percentile represents the percentage of students whose score is equal to or lower than his or her score.

Has anyone ever gotten every question right on the SAT? ›

Every year about 500 students get a perfect score on the SAT.

Is C the most common multiple choice answer? ›

Most people (and tutors) tell students that, if they have no idea on a question, to just guess answer choice “C” — the middle answer on most multiple choice tests.

Is it better to leave an answer blank on the SAT or guess? ›

Guess or Leave Blank on the SAT

Because there is now no guessing penalty, it's always in your best interest to guess. Remember, a blank answer is always “wrong," but a guessed answer always has a chance to be correct.

What is the most common letter in SAT? ›

When it comes to guessing, pick a letter for the day and stick with it. After analyzing 50 real exams, we concluded that A or D are the most frequent correct answers in the last portion of questions where students often run out of time.

What SAT score is most common? ›

The current average SAT score of 1050 reflects the scores of students who graduated from high school in 2022. As with the ACT, SAT scores have been historically low in recent years.

What is C in SAT math? ›

In the U.S., the SAT Subject Test in Mathematics Level 2 (formerly known as Math II or Math IIChest, the "C" representing chest) was a one-hour multiple choice test. The questions covered a broad range of topics.

Is SAT common core? ›

The SAT and ACT were designed to measure how well states are meeting the expectations of the Common Core State Standards. In doing so, these exams pinpoint and test these common curriculum skills by asking students to answer a variety of question types each testing one or more core skills.

What is the average SAT score without studying? ›

Although it's possible that you will earn a higher score without studying, even if you are a strong student, you will likely score slightly below the average SAT score of 1051. The SAT was designed to create a bell curve where the average score falls around 1000-1050 each year.

What is a good first SAT score? ›

In terms of what makes for a good score based on the percentile chart above, anything above 1050 would be considered above average, with a score of 1200 being a good SAT score. A score above 1050 should be considered a great starting point for students taking the exam for the first time.

What is the best lowest SAT score? ›

The highest SAT score you can possibly earn is 1600. The lowest SAT score is 400.

How many questions can you skip on SAT? ›

For Evidence-Based Reading and Writing, you can skip/answer incorrectly on average 9 questions on the writing portion and 12 questions on the reading portion. For Math, you can skip/answer incorrectly on average 17 questions between the calculator and no-calculator sections.

Is SAT a test of intelligence? ›

Frey and Detterman established that the SAT (and, with Koenig, the ACT) was g-loaded, could be used as a proxy measure for intelligence, and could be converted to an IQ scale with a simple equation [1,2].

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 23/08/2023

Views: 5711

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.